Интернет и социалки

Интернет сайт или фирмен профил във Facebook
корпоративен блог
web site