Интернет и социалки

фирмен имейл адрес
Интернет сайт или фирмен профил във Facebook
корпоративен блог
web site