Google реклама

По-близо до клиентите,
които имат нужда от Вас!

Понякога дори най-оптимизираните по отношение на SEO сайтове се нуждаят от малко побутване, за да завоюват най-голям дял от вниманието на потребителите в интернет. Екипът на 2GOOD Technologies предлага своите услуги и при настройване на Google реклама. 
Нашите маркетолози могат да Ви помогнат да достигнете възможно най-широк кръг от потенциални клиенти, възползвайки се от възможностите за платено показване на Вашия сайт сред първите резултати при търсене. 
Можете да ни се доверите за настройване както на еднократни (краткотрайни), така и при регулярни кампании. 
 

Защо да рекламирам в Google?

Google е най-широко използваната търсачка у нас, а и в целия свят.

Платформата Google Ads Ви позволява да достигнете до потенциалните си клиенти в момента, в който те решат, че се интересуват от информация, свързана с услугите, които предлагате.

Платформата представлява „Pay-per-click“ реклама, т.е. Вие плащате единствено за реално посещение на сайта Ви.

Как работи?

Всяко едно търсене в Google генерира търг, в който участват всички рекламодатели, посочили, че желаят да бъдат откривани при търсене със съответната дума или фраза. 

Машините на платформата изчисляват цена за съответното търсене и показват като резултати участниците в търга, които са спечелили наддаването.

Цената на всяка импресия/посещение варира според броя на участниците, техния рейтинг, бюджет и други условия. Този процес е автоматизиран.

Броят на импресиите и кликовете зависят от предварително зададен дневен бюджет и не го надхвърлят.

Какво правим ние?

  • Изготвяме набор от ключови думи за търсене, подредени в рекламни групи, които да генерират показването на Вашия сайт като спонсориран резултат на първа страница;
  • Изготвяме съответните рекламни текстове и призив към потенциалните Ви клиенти да се доверят на Вашите услуги, така че те да отговарят на условията на Google и да повишават Вашия рекламен рейтинг;
  • Осъществяваме регулярен мониторинг на рекламния процес, като коригираме бюджети, рекламни текстове и/или ключови думи, така че да оптимизираме успеваемостта на рекламата Ви;
  • Изпращаме Ви регулярни отчети за това каква посещаемост генерират рекламите Ви.
 

В зависимост от нуждите на Вашия бизнес, бихме могли да изградим заедно най-подходящото приложение, за да бъдем полезни както на Вас, така и на Вашите клиенти и партньори.

Направете запитване