Поддръжка на сайт

Поддръжка на сайт

It's 2GOOD when .it.works!
Вашият бизнес се нуждае от надежден партньор, който да се грижи всичко да работи! Поръчайте абонаментен план по поръчка за поддръжка и се възползвайте от редица предимства!

Външен вид

Нанасяне на козметични промени по сайта, включително добавяне/подмяна на съдържание

Текст

Форматиране на текстове

Елементи

Нанасяне на козметични промени по елементи, изискващи намеса в програмния код

Видео

Добавяне или изтриване на видео файлове (препоръчва се ползването на YouTube платформа)

Файлове

Добавяне, промяна или изтриване на файлове и документи за сваляне от посетителите

Страници

Създаване на нови страници и редакция на съществуващи

Помощ

Системна помощ при управление на домейна и хостинга

E-mail

Помощ при настройването на e-mail акаунти

Отстраняване на проблеми

Отстраняване на проблеми, предизвикани от Възложителя и/или упълномощени от него лица

Функционалности

Подновяване и надграждане на функционалността на сайта

Мониторинг

Регулярен мониторинг на сайта

Приоритетно обслужване

Приоритетно обслужване и време за реакция при заявка до 24ч.