ORM Онлайн репутация

Какво е ORM?

ORM или онлайн репутация представлява съвкупността от всички канали за комуникация с Вашите клиенти - настоящи и потенциални, в мрежата. 
Присъствието Ви в интернет, достъпността Ви, кризисният PR и консултациите са начините, по които изграждате доброто си име и поддържате имиджа си на бизнес, който следи не само продажбите и печалбата, но и се грижи за своите партньори и потребители, с внимание към детайла и качеството на предлаганите стоки и услуги.  
 

Какво включва ORM мениджмънта?

  • Поддръжка на профили в социални мрежи и участие в съотносими към Вашата дейност форуми, групи и канали за комуникация в мрежата..
  • Създаване на качествени PR материали, публикуването му в блогове, изпращането им до новинарски платформи, популяризирането им в социалните мрежи.
  • Кризисен PR при негативни коментари.
  • SEO оптимизация на сайта Ви.
  • Медиа мониторинг.
  • Своевременно отговаряне на запитвания и консултиране на потенциални и настоящи клиенти. 
  • Разработване на стратегии за рекламни кампании в интернет пространството. 
  • Създаване на адекватен визуален брандинг, съответстващ на модерните технологии и съвременните тенденции в сферата на рекламата. 

Каква е целта?

Основната цел при изграждане на добра онлайн репутация е реализирането и установяването на добър имидж на отговорен партньор.

Активната комуникация с настоящите и потенциалните клиенти създава положителни асоциации у аудиторията, свързани с Вашия бранд.

Добрата онлайн репутация е инвестиция в дългосрочен план, която осигурява по-висок шанс за успех на Вашите текущи рекламни проекти и кампании.

 

В зависимост от нуждите на Вашия бизнес, бихме могли да изградим заедно най-подходящото приложение, за да бъдем полезни както на Вас, така и на Вашите клиенти и партньори.

Направете запитване