Софтуер

Операционна система Windows 10
Kaspersky от 2GOOD Technologies
Десетичната точка в българските клавиатури
Мащабираха видео от 1896 година към 4K 60 fps с помощта на невронни мрежи
Windows 7 край на поддръжката
Windows 7