Софтуер

Операционна система Windows 10
Kaspersky от 2GOOD Technologies
Десетичната точка в българските клавиатури