Логистична база Славянка

Логистична база Славянка

Екипът на 2GOOD Technologies създаде корпоративен уебсайт със специален модул за mapping (трасиране) на обекти по схематичен чертеж, представящ отдаваните от Логистична база "Славянка" обекти под наем. Интерактивната карта, поместена в страница "Площи под наем", показва актуалния статус на всеки от отделните обекти - Свободен, Нает, Служебен. 


Обратно към проекти Вижте онлайн
корпоративен уебсайт с мапинг на карта Славянка
Име на проект: Логистична база Славянка
Клиент: Славянка АД
Начало на проекта: 3 август 2023 г.
Издаване на проекта: 6 октомври 2023 г.
URL адрес: https://slaviankabg.com/

Самият уебсайт е базиран на системата за управление на съдържанието WordPress. Допълнителната функционалност е вградена в администраторския панел за лесно управление на обектите под наем от екипа на Възложителя. Отговорното лице може да променя статуса на всеки от обектите, както и да редактира неговите особености - площ, етажи.

Страниците на отделните обекти могат да се редактират през администрацията на модула, да се добавят текстови и визуални елементи, снимки, видеа и др. Всяка от страниците на обектите включва и контактна форма с възможност за бързо и лесно изпращане на запитване, включително чрез избиране на съответния обект като тема на съобщението. 

При оформлението на потребителската част са спазени всички изисквания на корпоративния брандинг, включително цветове, стилизирани лога и визуални елементи. За всеки от обектите е оформена скица с ясно обозначение на особеностите му като площ, височина и дължина на стените, етажност и размери на входовете. Всички снимки на фирмения уебсайт са оптимизирани.

Използвани технологии за реализация на проекта

WordPress
WordPress
PHP
PHP
MySQL
MySQL
HTML5
HTML5
CSS3
CSS3
JavaScript
JavaScript
jQuery
jQuery
Responsive
Responsive
уебсайт с трасиране мапинг

Още доволни клиенти