Тугуд Технолоджис ЕООД получи финансиране по ОП Иновации и конкурентноспособност

Тугуд Технолоджис ЕООД получи финансиране по ОП Иновации и конкурентноспособност

Тугуд Технолоджис ЕООД получи финансиране по ОП Иновации и конкурентноспособност

ТУГУД Технолоджис ЕООД е бенефициент по Оперативна програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ“, Приоритетна ос "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Процедура BG16RFOP002-2.073 Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Общата цел на Проект BG16RFOP002-2.073-2609-C01 е Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. 

Галерия

Коментари

Подобни постове