ОП Иновации и конкурентноспособност

ОП Иновации и конкурентноспособност

ОП Иновации и конкурентноспособност

ТУГУД Технолоджис ЕООД е бенефициент по Оперативна програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ“. Общата цел на проекта е Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. 

Gallery

Comments

Similar posts